Integrationsloven

Integration af nye borgere

Rammerne for modtagelsen af nyankomne udlændinge er beskrevet i Integrationsloven.

Integrationslovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund.

Alle nyankomne indvandrere og flygtninge tilbydes undervisning i dansk og danske samfundsforhold. Personer fra tredjelande tilbydes også aktiviteter, der skal hjælpe dem i gang på arbejdsmarkedet eller i en uddannelse. Målet er, at nye borgere hurtigt lærer dansk, bliver bevidste om deres rettigheder og pligter og får job eller uddannelse, dog således at der tages hånd om traumatiserede flygtninge og sårbare familier.

Læs integrationsloven her