Pædagogisk arbejde i Introduktion & Udviklingscentret

Team Forebyggelse består af 9 medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og opgaver.

I teamet lægges der stor vægt på kompetenceudvikling, i form af kurser og uddannelse med relevant indhold i forhold til målgruppen.

Vores primære opgave er at modtage og yde pædagogisk støtte til flygtningefamilier samt familiesammenførte, der har fået opholdstilladelse i Danmark og er boligplaceret i Vejen kommune.
Team Forebyggelse kan yde støtte til familierne i en afgrænset periode, op til tre år.
Familie og forebyggelseskonsulenterne i Teamet har erfaring med at observere og beskrive samspillet i familierne og arbejder metodisk ud fra handleplaner sammen med familierne. Konsulenternes opgave består i at guide og vejlede familien i at mestre deres nye liv i Danmark.

Metodehæftet beskriver hvilke værdier, menneskesyn og kompetencer Team Forebyggelse arbejder ud fra.  Læs Metodehæfte her