Pædagogisk arbejde i Introduktion & Udviklingscentret

Introduktion & Udviklingscentret varetager alle opgaver i forbindelse med boligplacering, modtagelse og pædagogisk støtte til flygtninge, der får opholdstilladelse og bliver boligplaceret i Vejen kommune.
Endvidere varetager vi opgaverne i forbindelse med familiesammenførte til de herboende flygtninge, der er her inden for de første tre år efter, de er tildelt opholdstilladelse.

I IUC lægges der stor vægt på kompetenceudvikling, i form af kurser og uddannelse med relevant indhold i forhold til målgruppen.

Vores primære opgave er at modtage og yde pædagogisk støtte til flygtningefamilier samt familiesammenførte, der har fået opholdstilladelse i Danmark og er boligplaceret i Vejen kommune. Vi kan yde støtte til familierne i en afgrænset periode, op til tre år.

Du kan læse mere i vores metodehæfte, der beskriver værdier, menneskesyn og kompetencer i Introduktion og Udviklingscentret. Læs Metodehæfte her