Fritidspulje

Fritidspuljen fra Dansk Flygtningehjælp

Fritidspuljen giver økonomisk støtte til flygtningebørn og unge flygtninge, så de kan deltage i lokale forenings- og fritidsaktiviteter. Aktiviteterne kan være alt inden for idræt og kultur som i f.eks. fodbold, spejder, drama og musik.

Fritidspuljen er for

  • Flygtningebørn fra familier på integrationsydelse (0-18 år)
  • Uledsagede mindreårige flygtninge med opholdstilladelse

Fritidspuljen støtter med

  • Kontingent
  • Udstyr til aktiviteten

Ansøg midler til aktiviteter