Skole/uddannelse

Som udgangspunkt er der skolepligt for alle børn. Nye medborgere vil ved ankomsten til Vejen Kommune blive introduceret til skolesystemet.

Voksne bliver gennem Jobcenteret visiteret til sprogskole.

Den enkeltes uddannelsesforløb vil være individuelt og tager udgangspunkt i sprogkundskaber, tidligere uddannelse og erhvervserfaring.