Modtagelse af nye borgere

Når nye borgere bliver meddelt opholdstilladelse i Vejen Kommune, aftales modtagelse med det Asylcenter borgeren er indkvarteret på. Ved familiesammenføring aftales mødet, med det herboende familiemedlem.  

For at sikre den bedste start i Vejen kommune, afholdes der et velkomstmøde med en repræsentant fra IUC på ankomstdagen, hvor der kort introduceres til Vejen Kommune. Der er altid tolk tilstede ved modtagelsesmødet, hvor der bl.a. oplyses om tavshedspligt, således at de nye borgere kan være trygge i dialogen med ansatte i Vejen Kommune.

IUC bistår endvidere de nyankomne borgere med, at tage kontakt til Job og Integration (Arbejdsmarkedsafdelingen), sundhedssektoren, frivillige organisationer og foreningsliv.