Introduktion & Udviklingscentret

Introduktion & Udviklingscentret i Vejen Kommune beskæftiger 14 medarbejdere.

Den direkte kontakt til borgerne foretages hovedsageligt af familiekonsulenter og myndighedsrådgivere med erfaring i arbejdet med flygtninge og integration.

Arbejdet i Introduktion & Udviklingscentret tager udgangspunkt i at opnå en vellykket integration af nye borgere. De bliver klædt på til, at kunne klare sig selvstændigt i det fremadrettede perspektiv.

Opgaven er, at støtte nye borgere i konkrete integrationsopgaver som mødet med den offentlige sektor, foreningsliv samt kulturelle udfordringer. Tillige introducerer Introduktion & Udviklingscentrets medarbejdere de nye borgere til det tværfaglige samarbejde mellem Vejen Kommunes forvaltninger således, at de nye medborgere får indsigt i den kommunale struktur.

Introduktion & Udviklingscentret i Vejen Kommune arbejder ud fra ligebehandling af alle borgere med sigte på, at den enkelte borger skal kunne modtage lige sagsbehandling og service ud fra en individuel vurdering.

Målet er, at hver enkelt ny borger skal have samme muligheder og forpligtelser i bestræbelserne på at erhverve sig sociale, kulturelle, uddannelses- og erhvervsmæssige kompetencer til at kunne indgå i et uafhængigt og ligeværdigt medborgerskab i det danske samfund.