Fritidspuljen fra Dansk Flygtningehjælp

Fritidspuljen giver økonomisk støtte til flygtningebørn og unge flygtninge, så de kan deltage i lokale forenings- og fritidsaktiviteter. Aktiviteterne kan være alt inden for idræt og kultur som i f.eks. fodbold, spejder, drama og musik.

Støtte til aktiviteter